Zdjęcia dobrane zostały pod „kątem” zobrazowania naszej pracy oraz pokazania sposobów w jaki montowana jest klimatyzcjia.